FORGOT YOUR DETAILS?

ZAŁÓŻ KONTO

Automatyczne baterie kondensatorów BKL

Kompensacja mocy biernej indukcyjnej w sieciach nN

W prywatnych gospodarstwach domowych bateria kondensatorów raczej nie znajdzie zastosowania, wykorzystywane są w innych obiektach i instalowane są one głównie w zakładach produkcyjnych, biurach, sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Praca urządzeń o charakterze innym niż rezystancyjny – m.in. takich jak silniki indukcyjne i transformatory wpływa na przesunięcie fazowe przepływającego przez nie prądu względem napięcia zasilającego, prąd bierny przepływający przez sieć przesyłową powoduje zmniejszenie jej przepustowości oraz zwiększenie strat mocy.

W przypadku dołączenia do sieci urządzeń o charakterze indukcyjnym mamy do czynienia z opóźnieniem przepływu prądu względem napięcia. Aby zminimalizować to zjawisko (względem punktu kontrolnego jakim jest zainstalowany licznik energii elektrycznej) należy zainstalować układ o charakterze przeciwnym do indukcyjnego (czyli prąd musi wyprzedzać napięcie zasilające), który skompensuje to opóźnienie. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku dołączenia do sieci urządzeń pojemnościowych – jak bateria kondensatorów. Wspólne działanie układów: indukcyjnego obciążenia i pojemnościowego kompensatora doprowadza do wzajemnego zniesienia się przesunięć prądu i napięcia w czasie, tym samym do zniwelowania negatywnego zjawiska, a w konsekwencji do zminimalizowania opłaty za pobór biernej energii elektrycznej.

W każdym zakładzie produkcyjnym pobór energii biernej jest inny. Różnorodność odbiorników, a także charakter ich pracy zmienia się w czasie. W praktyce nie jest możliwym zbudowanie prostego statycznego układu pojemnościowego współpracującego z urządzeniami działającymi nieregularnie. Nowoczesne kompensatory pojemnościowe buduje się w postaci automatycznych baterii kondensatorów o różnej mocy, dynamicznie dopasowujących się do chwilowego poboru energii biernej przez odbiorcę. Zainstalowany regulator mocy biernej mierzy obciążenie indukcyjne i dołącza do sieci odpowiednie baterie kondensatorów o różnych mocach tak, aby jak najefektywniej nadążać za zmianami wielkości obciążenia indukcyjnego. Tworzony w danej chwili przez baterię zespół kondensatorów wymaga przygotowania członów kompensacyjnych złożonych z kondensatorów o różnej mocy. Ich wielkość dobiera się na podstawie pomiarów przeprowadzonych u odbiorcy.

ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

Z czego składa się bateria kondensatorów?

 • obudowa metalowa o wymiarach dopasowanych do mocy baterii i wolnego miejsca na danym obiekcie
 • kilka/kilkanaście członów/stopni kondensatorowych
 • regulator mocy biernej LRM001 lub inny
 • styczniki z rezystorami lub łączniki tyrystorowe
 • dla baterii kondensatorów z dławikami ochronnymi - dławiki ochronne/filtracyjne

RODZAJE BATERII KONDENSATORÓW:

Baterie kondensatorów z dławikami ochronnymi, czy bez dławików?

W zależności, czy w danej sieci występują wyższe harmoniczne zastosowanie znajdują:

Urządzenia te mogą być dostosowane zarówno do instalacji wewnątrz pomieszczeń, jak na zewnątrz. Mogą pracować bez zakłóceń w zakresie temperatur -25°C…40°C.

W naszym sklepie znajdą Państwo baterie kondensatorów z krótkim terminem realizacji.

Służymy Państwu pomocą w dobraniu odpowiedniego rozwiązania dla Państwa obiektu i warunków w nim panujących. Zapraszamy do kontaktu.

Baterie kondensatorów (S)BKL-M i (S)BKL-D bez dławików ochronnych

 

 • kompensacja mocy biernej indukcyjnej w sieciach nN przy założeniu równomiernego obciążenia faz oraz
  niewielkiej zawartości wyższych harmonicznych
 • Š zakłady produkcyjne o dużej ilości silników o zasilaniu bezpośrednim

 

 • redukcja strat energii w sieci elektroenergetycznej
 •  zmniejszenie zużycia energii czynnej, poprzez zmniejszenie strat mocy czynnej
 • automatyczne dostosowanie się do chwilowego poboru energii biernej
 • załączanie przez regulator stopni kondensatorowych o odpowiednich mocach
 • redukcja CO2
 • Šminimalizacja opłat za energię bierną indukcyjną

Parametr

Wartość

moc baterii

od 7,5 kVar do 600 kVar

napięcie znamionowe

400 V, 525 V, 690 V
obudowa metalowa
kolor RAL 7035
stopień ochrony IP20 ÷ IP66
wentylacja dla mocy powyżej 60 kVar system wentylacji wymuszonej z regulatorem temperatury
wymiary obudowy w zalezności od mocy
szer × wys × gł [mm]:
600 × 650 × 250
800 × 1000 × 400
1000 × 1000 × 400
1600 × 1000 × 400
1800 × 1000 × 400
cokół 100 mm
regulator mocy biernej LRM 001 – wykonanie tablicowe, montaż na drzwiach
LRM 002 – montaż wewnątrz obudowy
kondensatory suche w obudowie cylindrycznej niskie straty, nie przekraczające 0,4 W/kVar
samoregenerująca się folia polipropylenowa o najwyższych parametrach
zastosowane zabezpieczenie nadciśnieniowe
zabezpieczenie
kondensatorów
rozłączniki bezpiecznikowe pokrywowe, dla mocy >60 kVar mocowane na moście szynowym
Opcjonalnie:
 • regulator mocy biernej
  • dowolny typ regulatora
 • łączniki tyrystorowe
  • załączanie kondensatorów za pomocą tyrystorów
  • czas reakcji i blokady przed ponownym załączeniem od 1 s
 • obudowa
  • dowolny wymiar i materiał wykonania
 • zabezpieczenie baterii

BKL-M - Standardowe automatyczne baterie kondensatorów ze stycznikami

 • baterie do 55 kVar /400 V, max. 5 stopni kondensatorowych;
 • wymiary: 600 × 650 × 250

 • baterie do 250 kVar /400 V, max. 5 stopni kondensatorowych;
 • wymiary: 800 × 1000 × 400

 • baterie do 350 kVar /400 V, max. 7 stopni kondensatorowych
 • wymiary: 1000 × 1000 × 400

BKL-D - Standardowe automatyczne baterie kondensatorów ze stycznikami

 • baterie do 500 kVar /400 V, max. 10 stopni kondensatorowych;
 • wymiary: 800 × 1000 × 400 + 800 × 1000 × 400

 • baterie do 600 kVar /400 V, max. 12 stopni kondensatorowych;
 • wymiary: 800 × 1000 × 400 + 1000 × 1000 × 400

SBKL-M - Szybkie automatyczne baterie kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi LH

 • baterie do 55 kVar /400 V, max. 5 stopni kondensatorowych;
 • wymiary: 600 × 650 × 250

 • baterie do 250 kVar /400 V, max. 5 stopni kondensatorowych;
 • wymiary: 800 × 1000 × 400

 • baterie do 350 kVar /400 V, max. 7 stopni kondensatorowych
 • wymiary: 1000 × 1000 × 400

SBKL-D - Szybkie automatyczne baterie kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi LH

 • baterie do 500 kVar /400 V, max. 10 stopni kondensatorowych;
 • wymiary: 800 × 1000 × 400 + 800 × 1000 × 400

 • baterie do 600 kVar /400 V, max. 12 stopni kondensatorowych;
 • wymiary: 800 × 1000 × 400 + 1000 × 1000 × 400

Baterie kondensatorów (S)BKL-Mhr i (S)BKL-Dhr z dławikami ochronnymi

 

 • kompensacja mocy biernej indukcyjnej w trójfazowych sieciach nN zawierających wyższe harmoniczne
  przy założeniu równomiernego obciążenia faz
 • większe obiekty biurowe i handlowe oraz zakłady przemysłowe, w których znaczący udział stanowią odbiorniki nieliniowe tj. przekształtniki częstotliwości i napędy prądu stałego

 

 • redukcja strat energii w sieci elektroenergetycznej Š
 • zmniejszenie zużycia energii czynnej, poprzez zmniejszenie strat mocy czynnej Š
 • automatyczne dostosowanie się do chwilowego poboru energii biernej
 • załączanie przez regulator stopni kondensatorowych o odpowiednich mocach
 • zapobieganie powstawaniu zjawisk rezonansowych
 • ochrona przed trwałym przeciążeniem kondensatorów prądami wyższych harmonicznych
 • redukcja CO2
 • ŠŠminimalizacja opłat za energię bierną indukcyjną

Parametr

Wartość

moc baterii

od 7,5 kVar do 600 kVar

napięcie znamionowe

400 V, 525 V, 690 V
obudowa metalowa
kolor RAL 7035
stopień ochrony IP20 ÷ IP66
wentylacja dla mocy powyżej 60 kVar system wentylacji wymuszonej z regulatorem temperatury
wymiary obudowy w zalezności od mocy
szer × wys × gł [mm]:
1000 × 1000 × 400
800 × 2000 × 500
1000 × 2000 × 500
1600 × 2000 × 500
1800 × 2000 × 500
2000 × 2000 × 500
cokół 100 mm
regulator mocy biernej LRM 001 – wykonanie tablicowe, montaż na drzwiach
LRM 002 – montaż wewnątrz obudowy
kondensatory suche w obudowie cylindrycznej niskie straty, nie przekraczające 0,4 W/kVar
samoregenerująca się folia polipropylenowa o najwyższych parametrach
zastosowane zabezpieczenie nadciśnieniowe
zabezpieczenie
kondensatorów
rozłączniki bezpiecznikowe pokrywowe, dla mocy >60 kVar mocowane na moście szynowym
dławiki ochronne współczynnik tłumienia 7% lub 14%
odwracalne zabezpieczenia termiczne
Opcjonalnie:
 • regulator mocy biernej
  • dowolny typ regulatora
 • łączniki tyrystorowe
  • załączanie kondensatorów za pomocą tyrystorów
  • czas reakcji i blokady przed ponownym załączeniem od 1 s
 • obudowa
  • dowolny wymiar i materiał wykonania
 • zabezpieczenie baterii

BKL-Mhr - Baterie kondensatorów ze stycznikami i dławikami ochronnymi

  • baterie do 60 kVar /400 V, max. 6 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1000 × 1000 × 400

BKL-Dhr - Baterie kondensatorów ze stycznikami i dławikami ochronnymi

  • baterie do 200 kVar /400 V, max. 4 stopnie kondensatorowe;

wymiary: 800 × 2000 × 500

  • baterie do 300 kVar /400 V, max. 6 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1000 × 2000 × 500

  • baterie do 300 kVar /400 V, max. 8 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1200 × 2000 × 500

  • baterie do 400 kVar /400 V, max. 8 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1600 × 2000 × 500

  • baterie do 500 kVar /400 V, max. 10 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1800 × 2000 × 500

  • baterie do 600 kVar /400 V, max. 12 stopni kondensatorowych;

wymiary: 2000 × 2000 × 500

SBKL-Mhr - Szybkie baterie kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi LH i dławikami ochronnymi

  • baterie do 60 kVar /400 V, max. 6 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1000 × 1000 × 400

SBKL-Dhr - Szybkie baterie kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi LH i dławikami ochronnymi

  • baterie do 200 kVar /400 V, max. 4 stopnie kondensatorowe;

wymiary: 800 × 2000 × 500

  • baterie do 300 kVar /400 V, max. 6 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1000 × 2000 × 500

  • baterie do 300 kVar /400 V, max. 8 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1200 × 2000 × 500

  • baterie do 400 kVar /400 V, max. 8 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1600 × 2000 × 500

  • baterie do 500 kVar /400 V, max. 10 stopni kondensatorowych;

wymiary: 1800 × 2000 × 500

  • baterie do 600 kVar /400 V, max. 12 stopni kondensatorowych;

wymiary: 2000 × 2000 × 500

TOP