Długa 3, Legionowo +48 697 481 635 Pn - Pt: 8:00 - 16:00

Polityka prywatności

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie Pani/Panu niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez LOPI SPÓŁKA Z O.O.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez LOPI SPÓŁKA Z O.O., a w szczególności odnosi się do serwisu internetowego www.lopi.pl oraz sklepu internetowego www.lopi.pl/sklep.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§ 2.

Administrator Danych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOPI SPÓŁKA Z O.O., z siedzibą w Legionowie przy ul. Długiej 3, NIP: 5361939557, REGON: 382805762.
 2. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiada Pani/Pan Konto na naszej stronie, jest Pani/Pan naszym klientem lub skierował Pan/Pani do nas zapytanie ofertowe to przetwarzamy Pani/Pana dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, adres e-mail, numer telefonu, adres  IP.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

§ 3.

Cele przetwarzania Danych

 1. UMOWA – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, celem przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1. lit. b RODO);
 2. OBOWIĄZEK PRAWNY – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – tj. przepisy podatkowe, ustawy o rachunkowości, kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, rozpatrywanie skarg i reklamacji, w celach archiwalnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w celach marketingowych, w celach statystycznych, poprzez profilowanie (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

§ 4.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych osobowych;
 2. Prawo do sprostowania swoich Danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich Danych;
 4. Prawo do sprzeciwu;
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Prawo do przeniesienia swoich Danych;
 7. Prawo do usunięcia swoich Danych.

Prawo całkowitego usunięcia Pani/Pana Danych osobowych podlega pewnym ograniczeniom (art. 17 ust. 3 RODO), gdy ich przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,  np. wciąż trwa okres zobowiązań podatkowych i przechowywania dokumentów księgowych związanych z umową zawartą pomiędzy i Panią/Panem;
 2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@lopi.pl.

§ 5.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Administrator ma prawo udostępniać Pani/Pana dane osobowe:

 1. Upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (Urząd Skarbowy, organy ścigania);
 2. Bankom;
 3. Podmiotom świadczącym usługi przewozowe i usługi pocztowe;
 4. Podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne;
 5. Podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, windykacyjnej, księgowości, podatków lub inne usługi doradcze.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 6.

Okres przechowywanych danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych § 3 niniejszej Polityki prywatności:

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy, dane osobowe przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.
 2. W celu wykonania obowiązku prawnego, okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.
 3. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

§ 7.

Pliki cookies

 1. Witryna www.lopi.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy LOPI SPÓŁKA Z O.O. w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

0 PLN netto


CIASTECZKA

CIASTECZKA TEXT