Długa 3, Legionowo +48 697 481 635 Pn - Pt: 8:00 - 16:00

FAQ

Często powtarzające się pytania na temat kompensacji mocy biernej

Okres zwrotu z inwestycji zależy od wielkości ogólnego zużycia energii w danej placówce, oraz dotychczasowych strat na energii biernej. W niektórych przypadkach zainwestowana kwota zwraca się nawet już po 3 miesiącach. Jednak czasem ten proces wydłuża się do 24 miesięcy. Patr(...)

Pierwszym krokiem do redukcji opłat za energię bierną, jest sprawdzenie ich występowania. Dokładna analiza rachunku za energię elektryczną jest pierwszą konkretną wskazówką. Można z niej wyczytać czy w danej placówce ponoszone są duże straty na energii biernej i jakie koszty są z ty(...)

Jest to część energii, która pulsuje między źródłem energii, a odbiornikiem. Nie jest ona bezpośrednio zamieniana na użyteczną pracę czy ciepło, tak jak jest to w przypadku mocy czynnej.

Odpowiednia gospodarka mocą bierną w sieci elektroenergetycznej wymaga zbilansowania mocy biernej w systemie oraz w poszczególnych obszarach i węzłach sieci. Zapewnia to nie tylko sprawność całego układu, ale przyczynia się też do generowania oszczędności. Należy mieć bowiem na uwadze, że (...)


jakość energii – pojęcie to określane jest przez zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, determinujących ciągłość zasilania oraz charakteryzujących napięcie zasilania. Wyższa jakość energii zapewnia dłuższą żywotności zarówno samej sieci jak i urządzeń do niej podłączonych oraz redukcję ilości awarii.

kompensacja mocy biernej – jest to proces, który stosuje się celem redukcji ilości mocy biernej w sieci, która powstaje na skutek przesunięcia fazowego pomiędzy prądem a napięciem. Moc bierna może prowadzić zarówno do strat energii jak i zwiększania kosztów energii elektrycznej. Kompensacja mocy biernej stosowana jest zazwyczaj w dużych zakładach przemysłowych i centrach handlowych w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. Pozwala ona również na efektywniejsze wykorzystanie mocy i zwiększenie wydajności i stabilności systemu elektrycznego, co z kolei przekłada się na  poprawę parametrów sieci, dzięki czemu można uniknąć przeciążeń, przepięć i awarii.

regulator mocy biernej – jest to urządzenie, którego zadaniem jest optymalizacja pracy układu kompensacji mocy biernej, co z kolei powoduje redukcję kosztów ponoszonych z tytułu energii biernej. Regulatory sterują  bateriami dławików kompensacyjnych lub kondensatorów poprzez pomiar parametrów sieci i wykorzystanie łączników tyrystorowych lub styczników, a następnie załączeniu odpowiedniego członu układu kompensacji celem zapewnienia danego cosφ.

kompensator mocy biernej – zwane również generatorami statycznymi mocy biernej (z angielskiego Static Var Generator SVG), rozszerzone o filtr aktywny, jest to urządzenie pozwalające na redukcję mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej oraz wybranych składowych harmonicznych. Poprzez zastosowanie kompensatorów mocy biernej można zyskać dużą redukcję strat własnych układu kompensacyjnego, dodatkowo dzięki filtracji wyższych harmonicznych obniżona zostaje wielkość mocy pozornej, co skutkuje poprawą jakości energii elektrycznej i redukcją opłat za energię elektryczną. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są zasilacze UPS i źródła LED, które emitują do sieci wyższe harmoniczne czyli między innymi w obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, biurowce, centra handlowe czy też centra danych i telekomunikacyjne oraz banki i inne instytucje finansowe.

kompensator LED – bądź też kompensator oświetleniowy, jest to urządzenie eliminujące pobór energii biernej pojemnościowej przeznaczone głównie do pracy w obwodach oświetlenia wyposażonych w energooszczędne lampy LED celem redukcji generowanych strat i zmniejszenia wysokich rachunków za energię bierną pojemnościową. Idealnie współpracują ze sterownikami oświetlenia ulicznego, dzięki czemu możliwy jest zdalny nadzór procesu kompensacji. Kompensatory LED można stosować również w innych instalacjach wymagających kompensacji mocy biernej pojemnościowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

0 PLN netto