Długa 3, Legionowo +48 697 481 635 Pn - Pt: 8:00 - 16:00

Poprawienie współczynnika mocy

Poprawienie współczynnika mocy

Poprawienie współczynnika mocy wpływa znacząco na redukcję opłat za energię bierną. Zwyczajowo za naturalny współczynnik mocy (tzw. dyrektywny współczynnik mocy) urządzeń elektrycznych uważa się ten mieszczący w przedziale od 0,55 do 0,8. Jednak bilans mocy biernej wymaga, aby wartości te utrzymywały się na poziomie między 0,9 a 0,96. Wskaźnik plasujący się poniżej tego poziomu może oznaczać zmniejszenie mocy czynnej wytwarzanej przez generatory i ograniczenie zdolności przesyłowej transformatorów oraz linii. Ponadto taka sytuacja przyczynia się do wzrostu strat przesyłu energii elektrycznej, a także do zwiększenia strat i spadków napięć w liniach. Wobec tego poprawienie współczynnika mocy pozwala na bardziej ekonomiczną gospodarkę energią elektryczną oraz lepsze (bardziej optymalne) wykorzystanie urządzeń. W zależności od zastanej sytuacji wdraża się różne sposoby kompensacji mocy biernej, w tym:

  • Kompensację indywidualną – opiera się na przyłączeniu baterii kondensatorów bezpośrednio do zacisków odbiornika. Zaletą takiej formy kompensacji mocy biernej jest odciążenie całej sieci od przesyłu mocy biernej pobieranej za pomocą odbiorników. Kolejną zaletą jest brak konieczności wprowadzania łączników i zabezpieczeń.
  • Kompensację grupową – w tym rozwiązaniu baterie kondensatorów podłącza się do np. szyn rozdzielni oddziałowych. Kompensuje się w ten sposób moc bierną odbiorników zasilanych z tej rozdzielni. Przy takim modelu odbiorniki przenoszą moc bierną, zaś baterie kondensatorów wyposażane są w łączniki i zabezpieczenia.
  • Kompensację centralną – w tym modelu baterię kondensatorów montuje się w rozdzielni głównej. Włączanie i wyłączanie kondensatorów jest uzależnione od liczby pracujących odbiorników i zadanej wartości współczynnika mocy. Taka forma kompensacji mocy biernej odciąża sieć od prądów biernych i wynikających z nich efektów.
  • Kompensację mieszaną – opiera się na zamontowaniu baterii centralnej i indywidualnej kompensacji największych odbiorników energii biernej. Zazwyczaj spotyka się ją w dużych zakładach przemysłowych.

powrót