FORGOT YOUR DETAILS?

ZAŁÓŻ KONTO

FAQ

Często powtarzające się pytania na temat kompensacji mocy biernej

Czym jest moc bierna?

Jest to część energii, która pulsuje między źródłem energii, a odbiornikiem. Nie jest ona bezpośrednio zamieniana na użyteczną pracę czy ciepło, tak jak jest to w przypadku mocy czynnej.

Urządzenia elektryczne o charakterze innym niż rezystancyjny (cosφ≠1), poza mocą czynną P=U∙I∙ cosφ, do prawidłowego funkcjonowania potrzebują także mocy biernej Q=U∙I∙sinφ. Energia ta jest pobierana ze źródła i w części okresu przebiegu zmiennego jest magazynowana przez odbiornik. Magazynowana jest ona w postaci energii pola elektrycznego lub magnetycznego. Natomiast oddawana jest do źródła w innej części okresu, kiedy pole elektryczne lub magnetyczne w odbiorniku zanika. Jednostką mocy biernej (Q) jest war.

Suma geometryczna mocy biernej i czynnej S=√(P²+Q²) to moc pozorna S=U∙I. Wytwarzaniu oraz przesyłaniu tej mocy musi sprostać sieć elektroenergetyczna.

Czym jest kompensacja mocy biernej?

Odpowiednia gospodarka mocą bierną w sieci elektroenergetycznej wymaga zbilansowania mocy biernej w systemie oraz w poszczególnych obszarach i węzłach sieci. Zapewnia to nie tylko sprawność całego układu, ale przyczynia się też do generowania oszczędności. Należy mieć bowiem na uwadze, że przepływ prądu, wiążący się z przesyłem energii biernej, powoduje powstawanie spadków napięć oraz strat mocy w układach. To właśnie zwiększa koszty pracy sieci, a także zmniejsza sprawność komponentów systemu elektroenergetycznego. Kompensacja mocy biernej polega na wprowadzeniu mocy biernej pojemnościowej zgodnie z wartościami wytwarzanej mocy biernej indukcyjnej. Dzięki temu odbiorniki pobierają z sieci wyłącznie moc czynną.

Istotne znaczenie ma fakt, iż łączne zapotrzebowanie mocy biernej w układzie elektroenergetycznym jest niemal równe zapotrzebowaniu mocy czynnej. Podlega również okresowym zmianom dobowym, czy rocznym. Pokrycie zapotrzebowania zapewniają takie źródła mocy biernej, jak: generatory synchroniczne, kompensatory wirujące, kondensatory (także statyczne), silniki synchroniczne.

Jak zredukować koszty związane z energią bierną?

Pierwszym krokiem do redukcji opłat za energię bierną, jest sprawdzenie ich występowania. Dokładna analiza rachunku za energię elektryczną jest pierwszą konkretną wskazówką. Można z niej wyczytać czy w danej placówce ponoszone są duże straty na energii biernej i jakie koszty są z tym związane. Jeśli te opłaty są znaczące, warto skontaktować się z odpowiednim doradcą w sprawach kompensacji mocy biernej. Pomoże on dobrać odpowiednie urządzenia dla danego przedsiębiorstwa.

Prawidłowo dobrane parametry baterii kondensatorów, mają kluczowe znaczenie. Gwarantują one rozpoczęcie procesu oszczędności i podniesienia wydajności pracy urządzeń elektrycznych w firmie.

Czy montaż układu kompensacji mocy biernej się opłaca?

Okres zwrotu z inwestycji zależy od wielkości ogólnego zużycia energii w danej placówce, oraz dotychczasowych strat na energii biernej. W niektórych przypadkach zainwestowana kwota zwraca się nawet już po 3 miesiącach. Jednak czasem ten proces wydłuża się do 24 miesięcy. Patrząc jednak długofalowo na rozwój swojego biznesu, oraz na ekologiczne korzyści dla środowiska, z pewnością jest to dobra i korzystna inwestycja.

TOP