Gdy tradycyjna kompensacja mocy biernej traci na znaczeniu – czyli funkcjonalności filtra aktywnego w kompensatorach dynamicznych

/ / Baza wiedzy - LKD
tradycyjna kompensacja, czy filtr aktywny?

Coraz częściej tradycyjna kompensacja mocy biernej okazuje się niestety niewystarczająca. Z roku na rok rośnie liczba obiektów wyposażonych w dodatkowe źródła energii (kogeneracja). Jednocześnie posiadających bardzo wrażliwe urządzenia oraz linie technologiczne. Tym samym tradycyjne systemy redukujące opłaty za ponadnormatywny pobór mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej, coraz częściej nie są w stanie sprostać tym wyzwaniom. Nie potrafią też jednocześnie utrzymać wysokiego poziomu jakości zasilania. Ponadto niższa żywotność urządzeń oraz obciążona sieć elektroenergetyczna generują dodatkowe koszty dla wielu inwestorów. Dlatego wyzwania rynkowe skłaniają do poszukiwania coraz to bardziej efektywnych rozwiązań, które wykazują się pracą na bardzo wysokim poziomie.

Bez wątpienia doskonałą odpowiedzią na nieustannie rosnące potrzeby, którym nie jest w stanie sprostać tradycyjna kompensacja mocy biernej, jest rodzina kompensatorów dynamicznych LKD. Ponieważ zaprojektowali ją doświadczeni inżynierowie Grupy Lopi i Politechniki Warszawskiej, produkty bazują zarówno na wiedzy i doświadczeniu.

Kompensatory dynamiczne LKD z funkcją filtra aktywnego to innowacyjne urządzenia przeznaczone do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Ponadto wyróżnia je dodatkowa funkcja kompensacji mocy dystorsji. Prezentowane rozwiązanie daje możliwość nisko stratnej kompensacji mocy biernej oraz kompensacji wybranych składowych harmonicznych. Poniższe wykresy bardzo dobrze obrazują ten proces.

1. Harmoniczne prądu, przykładowe obciążenie 3-fazowe – kompensacja mocy biernej

statyczna kompensacja, a kompensacja aktywna
klasyczna kompensacja mocy biernej traci na znaczeniu
tradycyjna kompensacja mocy biernej a kompensacja dynamiczna

2. Harmoniczne prądu, obciążenie 3-fazowe z włączonym kompensatorem – kompensacja mocy biernej

tradycyjna kompensacja mocy biernej - porównanie z filtrem aktywnym
porównanie z kompensatorem dynamicznym
tradycyjna kompensacja mocy biernej - porównanie skuteczności

Tradycyjna kompensacja mocy biernej i jej układy kompensacji mocy biernej pojemnościowej projektowane są z przy zastosowaniu jedno lub trójfazowych dławików kompensacyjnych oraz sterowane przez regulatory mocy biernej. Rozwiązania tego typu tracą jednak coraz bardziej na popularności.

Więcej informacji na ten temat w kolejnej odsłonie „Bazy wiedzy” na temat kompensatorów dynamicznych LKD zatytułowanej:

Przewaga kompensatorów dynamicznch LKD nad tradycyjnym układem kompensacji mocy biernej.