FORGOT YOUR DETAILS?

ZAŁÓŻ KONTO

Regulator baterii kondensatorów

Regulator współczynnika mocy dla automatycznych baterii kondensatorów i dławików

Regulatory mocy biernej LRMW automatycznych układach kompensacji mocy biernej stosowane są regulatory baterii kondensatorów, które sterują załączaniem się stopni pojemnościowych i/lub indukcyjnych. Mikroprocesorowe regulatory mocy biernej LRM001 oraz LRM002 zapewniają skuteczną minimalizację opłat za energię bierną, dzięki ich przyjaznemu oprogramowaniu i uniwersalnemu zastosowaniu. Niezwykłą zaletą tych regulatorów jest możliwość sterowania stopniami jedno i trójfazowych kondensatorów oraz dławików w jednym regulatorze, dlatego jest to rozwiązanie niezwykle uniwersalne i może znaleźć zastosowanie w niemal każdym układzie kompensacji mocy biernej.

Regulator baterii kondensatorów działa na podstawie pomiaru mocy czynnej i biernej. Co 100ms analizowane są pomiary i obliczana potrzebna moc do skompensowania układu do zadanej wartości cosφ. Zarówno moc czynna jak i bierna obliczana jest z uwzględnieniem wyższych harmonicznych, do 15. harmonicznej. Po wykonaniu obliczeń załączane są w jednym cyklu wszystkie bloki wymagane do skompensowania danego układu.

Algorytm wyboru i kolejności załączania poszczególnych bloków jest oparty na danych wprowadzonych w menu regulatora – m.in. na wartościach mocy znamionowych poszczególnych stopni (bloków) baterii. Im mniejsza jest wartość mocy znamionowej pierwszego stopnia (stopień o najniższej mocy), tym dokładniej można doregulować wartość cosφ.

W przypadku wystąpienia przekompensowania w pierwszej kolejności wyłączane są bloki pojemnościowe, a w następnym cyklu załączane bloki indukcyjne (o ile występują).

Bloki indukcyjne załączane są do uzyskania zadanej wartości cosφ (o ile ich moc jest wystarczająca). Przy zmianie charakteru obciążenia bloki indukcyjne są wyłączane dopiero po przekroczeniu zadanej wartości cosφ.

Aby zapewnić prawidłową pracę i funkcjonalność urządzenia, regulator powinien być montowany przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Po montażu oraz po każdej wymianie regulatora lub zmianie jego nastaw użytkownik powinien obserwować działanie baterii przez okres co najmniej kilku dni, aby zapobiec naliczaniu opłat za pobór energii biernej indukcyjnej lub pojemnościowej (przekompensowanie) w wyniku niewłaściwie podłączonego lub błędnie nastawionego regulatora.

TOP