FORGOT YOUR DETAILS?

Kompensacja mocy biernej - Usługi

Pomagamy naszym klientom w odpowiednim doborze, realizacji i serwisie układów kompensacji

Koszty energii elektrycznej należą do jednych z najbardziej uciążliwych i obciążających kieszeń średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dlatego przedsiębiorcy chętnie poszukują rozwiązań, które pozwolą zredukować te opłaty do minimum, jednocześnie zwracając uwagę na brak strat dla efektywności prowadzonej działalności. Wielu oczekuje, że podjęcie odpowiednich kroków pozwoli podnieść efektywność energetyczną, a tym samym zapewnić znaczące oszczędności w budżecie firmy.

Jednym z istotnych sposobów takich oszczędności jest kompensacja mocy biernej.

Naszym klientom świadczymy poniższe usługi:

Analiza faktur za energię elektryczną

układ kompensacji mocy biernej-analiza fakturNa podstawie faktur za energię elektryczną dostarczonych nam przez klienta oraz otrzymanych informacji o charakterze obiektu i typie odbiorników, wykonujemy bezpłatną analizę możliwości i zasadności zastosowania układu kompensacji w danym obiekcie.

Identyfikujemy jakiego typu urządzenia mogą mieć w nim zastosowanie w celu redukcji opłat i przedstawiamy wstępną ofertę, która pozwala klientowi podjąć decyzję o dalszej realizacji.

Ten etap zawsze jest bezpłatny.

Jeśli są Państwo zainteresowani wstępną analizą faktury za energię elektryczną pod kątem opłat za energię bierną, prosimy o przesłanie skanu faktur z ostatnich 6 miesięcy. Faktury można przesłać do nas, klikając w poniższy link:

Analiza faktur za energię elektryczną – opłaty za moc bierną

Pomiary elektryczne

W przypadku pozytywnej oceny słuszności zastosowania układu kompensacji, ustalamy z klientem dogodny termin wizji lokalnej celem wykonania pomiarów elektrycznych.

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem pomiarowym oraz doświadczoną ekipą pomiarowców. Czas pomiarów i rejestracji parametrów dobierany jest indywidualnie, zależnie od charakteru obiektu i zmienności obciążeń.

Na podstawie analizy zmierzonych parametrów, specjalizujący się w danej dziedzinie inżynierowie, dokonują doboru optymalnych urządzeń kompensacyjnych.

Pomiary i analizy prowadzone na potrzeby przedstawienia naszej oferty zazwyczaj są bezpłatne (ewentualna odpłatność może być pobrana w formie kaucji na pokrycie kosztów związanych np. z dojazdem).

Wykonujemy także pomiary i opracowania z doborem urządzeń kompensacyjnych, które mogą posłużyć innym wykonawcom układów kompensacji.

Ceny takich pomiarów uzgadniane są indywidualnie na podstawie m.in. odległości, ilości punktów pomiarowych, czasu pomiarów i zakresu opracowania.

Umów się na termin wykonania pomiarów.

Projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej

Na podstawie faktur dostarczonych przez klienta, przeprowadzonych pomiarów oraz wizji lokalnych, jesteśmy gotowi zaproponować zarówno typowe rozwiązania, jak również niestandardowe, dopasowane do oczekiwań klienta i wymagających warunków otoczenia.

Zawsze staramy się wybrać jak najbardziej optymalne rozwiązanie bez obciążania klienta niepotrzebnymi kosztami, jednocześnie uwzględniając charakter i przeznaczenie danego obiektu.

Chętnie zaprojektujemy dostosowany do Państwa potrzeb układ kompensacji mocy biernej. Jako producent urządzeń, znamy je od podszewki i jesteśmy w stanie zagwarantować ich wysoki poziom wydajności.

 

Kompleksowe realizacje układów kompensacji

Realizujemy wdrożenia systemów kompensacji mocy biernej „pod klucz”.

Dobieramy, projektujemy, produkujemy oraz wykonujemy instalacje i uruchomienia urządzeń na obiekcie. W zależności od potrzeb możemy zaproponować układy do kompensacji mocy biernej z bateriami hybrydowymibateriami dławików kompensacyjnych  lub automatycznymi bateriami kondensatorów. Po zakończonej instalacji układu kompensacji, prowadzimy dla klienta krótki instruktaż z obsługi i eksploatacji urządzenia, dla chętnych oferujemy również profesjonalny serwis wykonywany przez naszą firmę.

Kompleksowo świadczone usługi dają gwarancję wysokiej efektywności działania i długiej żywotności. Dodatkowo zastosowanie naszych rozwiązań wiąże się z szybkim zwrotem z inwestycji.

Nasze urządzenia dostarczamy również do firm instalatorskich i sieci dystrybucyjnych, służąc przy tym fachowym doradztwem przy doborze sprzętu oraz wsparciem technicznym.

Modernizacje i uruchomienia układów kompensacji

Zajmujemy się modernizacją nieprawidłowo działających lub źle dobranych układów kompensacji. Niezadowalający efekt kompensacji może wynikać np. ze zmiany profilu obciążenia, czy błędnego doboru urządzenia dla danego obiektu.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, dokonujemy stosownej przebudowy wadliwego układu. Dzięki wprowadzonym przez naszych specjalistów modyfikacjom, urządzenie zyskuje wymaganą funkcjonalność.

Nieprawidłowe uruchomienie baterii może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego, tj. zamiast oczekiwanych oszczędności, może przyczynić się do wzrostu rachunków za energię elektryczną.

Uruchomienie baterii przez nasze ekipy montażowe, eliminuje wystąpienie takiego ryzyka. Dokonujemy uruchomienia zarówno naszych urządzeń, jak i innych producentów.

Konserwacja i naprawa urządzeń do kompensacji mocy biernej

Klientom, którym wykonaliśmy układ kompensacji na obiekcie, proponujemy cykliczną konserwację baterii kondensatorów, która minimalizuje ryzyko wystąpienia usterek mogących przyczynić się do braku redukcji opłat za energię bierną lub nawet do ich wzrostu. Częstotliwość takich usług ustalana jest indywidualnie w zależności od środowiska i warunków w jakich pracuje dane urządzenie.

Nasz serwis nie ogranicza się jednak tylko do urządzeń własnej produkcji. Podejmujemy działania prewencyjne i naprawcze również urządzeń innych producentów. Regularna konserwacja urządzeń wydłuża ich żywotność oraz pozwala uniknąć wydatków związanych z koniecznością przeprowadzenia gruntownego remontu czy wymiany całego urządzenia, w sytuacji poważnego uszkodzenia jego podzespołów.

Regularne serwisowanie układów kompensacji minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, które mogą przyczynić się do braku redukcji opłat lub nawet do ich wzrostu.

Okresowa konserwacja urządzeń wydłuża ich żywotność oraz pozwala uniknąć wydatków związanych z koniecznością przeprowadzenia gruntownego remontu lub wymiany urządzenia, w razie poważnego uszkodzenia podzespołów.

Posiadamy bogato wyposażony magazyn części zamiennych oraz zespół profesjonalistów. Dzięki temu nasze interwencje podejmowane są szybko, sprawnie, fachowo i rzetelnie.

Stawki świadczonych usług ustalane są indywidualnie w zależności od lokalizacji danego obiektu i ilości konserwowanych urządzeń.

Wymienione materiały zwykle rozliczamy powykonawczo po przekazaniu protokołu z przeprowadzonych badań i napraw danego urządzenia.

Na życzenie klienta przeprowadzamy wcześniejszą kalkulację kosztów.

Sprawdź nasze referencje.

TOP