moduł rozszerzeń 4IO

Moduł rozszerzeń LRM4IO to najnowszy produkt w kategorii kompensacji mocy biernej. Zaprojektowano go i stworzono z myślą o wsparciu systemów kompensacji mocy biernej. Co ważne – moduł rozszerzeń LRM4IO rozbudowuje dotychczasowe systemy. Godne uwagi jest to, że urządzenie może współpracować z regulatorem mocy biernej LRM001 oraz LRMCtrl poszerzając znacząco możliwości urządzeń w układzie. Posiada systemy transmisji danych wybranych obszarów. Szczegółowa analiza gromadzonych informacji jest dostępna na portalu Lopi LRMnet. Więcej o module rozszerzeń tutaj.

Świętujemy 25-lecie Lopi

Lopi logo 25 lat

05.09.2020 r. świętowaliśmy 25 lat istnienia firmy Lopi. Miniony okres to czas współpracy i rozwoju, nawiązywania nowych kontaktów oraz pielęgnowania relacji. Te lata to historia Lopi, z której jesteśmy dumni i która niesie ze sobą ogromny potencjał. Nieustannie jako polska firma rodzinna rozwijamy się w zakresie nowych technologii. Dzięki intensywnej współpracy zarówno wewnętrznej jak i z naszymi Partnerami biznesowymi staramy się jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby rynku.

Szczególnie ostatnie lata stanowią dla nas istotny punkt zwrotny. Nasza firma rozwinęła się i pomnożyła na trzy spółki. Proces ten jeszcze bardziej nas rozwinął i pozwolił skupić się na wybranych dziedzinach. Dzięki temu i doświadczeniu 25 lat, możemy skoncentrować się na określonych obszarach i rozwijać w zakresie kompensacji mocy biernej – Lopi Sp. j., automatyki – Lopi Automatyka i elektroniki – Lopi Elektronika.

Mijający okres, to również czas intensywnego rozwoju całej gamy produktowej Lopi z zakresu kompensacji mocy biernej. Począwszy od wielokrotnie nagradzanego regulatora mocy biernej LRM001, poprzez regulator LRM002, nasze tyrystorowe łączniki do kondensatorów, serię urządzeń oraz oprogramowanie z zakresu komunikacji zdalnej, a na kompensatorze dynamicznym kończąc. Jednocześnie cieszymy się, że dobiegają końca prace nad kolejnymi naszymi projektami, o których z przyjemnością wkrótce będziemy mogli opowiedzieć.

Dziękujemy wszystkim Państwu za zaufanie jakim nas darzycie od 25 lat, oraz za owocną współpracę z Lopi. Jednocześnie życzymy sobie i Państwu kolejnych udanych projektów na coraz wyższym poziomie.

Zespół Lopi

przebiegi prądu fazy L1, L2 i L3 z włączonym kompensatorem dynamicznym

W wakacyjnym wydaniu elektroinfo znajdziecie obszerny artykuł autorstwa Andrzeja Anuszkiewicz oraz Bartosza Ostrowskiego na temat kompensatora dynamicznego z funkcją filtra aktywnego. Z artykułu dowiecie się między innymi z czego wynika przewaga nad tradycyjnym układem kompensacji mocy biernej wynikająca z zastosowania naszego kompensatora. Zobaczycie jak wyglądają przebiegi prądu fazy L1, L2 i L3 bez i z włączonym kompensatorem dynamicznym. Przeczytacie o możliwych zastosowaniach urządzenia oraz poznacie jego funkcjonalności. Otrzymacie również pełen zestaw parametrów technicznych dla kompensatora LKD 5kVar, LKD 10kVar, LKD 25kVar. Zapraszamy do lektury wydania dostępnego bezpłatnie tutaj

Poprawienie współczynnika mocy

Poprawienie współczynnika mocy

Poprawienie współczynnika mocy wpływa znacząco na redukcję opłat za energię bierną. Zwyczajowo za naturalny współczynnik mocy (tzw. dyrektywny współczynnik mocy) urządzeń elektrycznych uważa się ten mieszczący w przedziale od 0,55 do 0,8. Jednak bilans mocy biernej wymaga, aby wartości te utrzymywały się na poziomie między 0,9 a 0,96. Wskaźnik plasujący się poniżej tego poziomu może oznaczać zmniejszenie mocy czynnej wytwarzanej przez generatory i ograniczenie zdolności przesyłowej transformatorów oraz linii. Ponadto taka sytuacja przyczynia się do wzrostu strat przesyłu energii elektrycznej, a także do zwiększenia strat i spadków napięć w liniach. Wobec tego poprawienie współczynnika mocy pozwala na bardziej ekonomiczną gospodarkę energią elektryczną oraz lepsze (bardziej optymalne) wykorzystanie urządzeń. W zależności od zastanej sytuacji wdraża się różne sposoby kompensacji mocy biernej, w tym:

  • Kompensację indywidualną – opiera się na przyłączeniu baterii kondensatorów bezpośrednio do zacisków odbiornika. Zaletą takiej formy kompensacji mocy biernej jest odciążenie całej sieci od przesyłu mocy biernej pobieranej za pomocą odbiorników. Kolejną zaletą jest brak konieczności wprowadzania łączników i zabezpieczeń.
  • Kompensację grupową – w tym rozwiązaniu baterie kondensatorów podłącza się do np. szyn rozdzielni oddziałowych. Kompensuje się w ten sposób moc bierną odbiorników zasilanych z tej rozdzielni. Przy takim modelu odbiorniki przenoszą moc bierną, zaś baterie kondensatorów wyposażane są w łączniki i zabezpieczenia.
  • Kompensację centralną – w tym modelu baterię kondensatorów montuje się w rozdzielni głównej. Włączanie i wyłączanie kondensatorów jest uzależnione od liczby pracujących odbiorników i zadanej wartości współczynnika mocy. Taka forma kompensacji mocy biernej odciąża sieć od prądów biernych i wynikających z nich efektów.
  • Kompensację mieszaną – opiera się na zamontowaniu baterii centralnej i indywidualnej kompensacji największych odbiorników energii biernej. Zazwyczaj spotyka się ją w dużych zakładach przemysłowych.
Korzyści związane z kompensacją mocy biernej

Korzyści związane z instalacją układu kompensacji mocy biernej są znaczące zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska naturalnego. Instalacja odpowiednio dobranych urządzeń do kompensacji energii biernej obfituje poniższymi korzyściami.

Po pierwsze, odpowiednio dobrane baterie dławików lub kondensatorów, pozwalają na znaczną redukcję lub całkowitą eliminację niepotrzebnych opłat za energię bierną.

Po drugie w zależności od ponoszonych dotychczas opłat oraz warunków danego obiektu, zwrot kosztów z inwestycji następuje po 3-24 miesiącach.

Ponadto w określonych przypadkach instalacja układu kompensacji wpływa na zmniejszenie zużycia energii czynnej, poprzez zmniejszenie strat mocy czynnej.

Kolejną korzyścią jest fakt, iż urządzenia do kompensacji mocy biernej redukują straty energii w sieci elektroenergetycznej.

Warto zauważyć również, że w efekcie globalnym kompensacja mocy biernej chroni nasze środowisko, poprzez zmniejszenie emisji Co2 do środowiska.

Niewątpliwie korzyści związane z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej, znacznie przeważają koszty związane z ich instalacją. Aby jednak osiągnąć zamierzone korzyści, montażem układu kompensacji powinni zająć się doświadczeni instalatorzy. Nawet najlepiej dobrane urządzenie do danego obiektu, przy niewłaściwym podłączeniu i skonfigurowaniu parametrów, nie przyniesie oczekiwanych . Wręcz przeciwnie, czasem może przyczynić się nawet do pojawienia się kolejnych, nawet większych opłat za energię bierną. Dlatego tylko profesjonalnie wykonana instalacja,  pozwala na zaoszczędzenie wielu kosztów. Koszty te to m.in. kary za niewłaściwy współczynnik mocy oraz przeciążeniem. Kolejnym niepożądanym obciążeniem finansowym jest uszkodzenie urządzeń, poprzez ich niewłaściwą eksploatację. Warto zatem wybrać odpowiednio doświadczoną firmę, która prawidłowo dobierze i uruchomi urządzenia do kompensacji mocy biernej.

Nasi klienci znacząco obniżyli swoje rachunki za energię elektryczną, zacznij oszczędzać i Ty!

Targi e-nnovate

W dniach 6-8 lipca br. uczestniczyliśmy w ogólnoświatowych Wirtualnych Targach Innowacji, które można było śledzić za pomocą platformy internetowej. Wirtualne Targi zgromadziły setki innowatorów z całego świata w kilkunastu kategoriach. Prezentowaliśmy na nich nasze najnowsze produkty z zakresu innowacyjnej aparatury do jeszcze efektywniejszej kompensacji mocy biernej. Pokazaliśmy nasz najnowszy produkt jakim jest kompensator dynamicznych z funkcjonalnością filtra aktywnego. Dziękujemy za zainteresowanie!