Rozdzielnice nN systemu xEnergy

Rozdzielnice systemu xEnergy przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, w energetyce, budownictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Produkowane są w technologii modularnej, w technice stacjonarnej i wysuwnej, w wykonaniu przyściennym i wolnostojącym.

System xEnergy pozwala na zastosowanie pełnej gamy aparatury łączeniowej, zabezpieczeniowej i realizację funkcji rozdzielczych, sygnalizacyjnych, pomiarowych, sterowniczych, regulacyjnych i kompensacji mocy biernej. Zapewnia użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort i prostotę obsługi.

Główne cechy systemu xEnergy to zintegrowany system, modułowość, zwartość, otwartość na potrzeby klienta, wysoka elastyczność w konfigurowaniu bloków.

Rozdzielnice systemu xEnergy są urządzeniami sprawdzonymi w pełnym zakresie badań typu TTA/PTTA.

Rozdzielnice nN – Szafy z szynami zbiorczymi u góry do 3200 A

Pola zasilające XP
Pola zasilające XP przeznaczone są do montażu pojedynczego wyłącznika zasilającego lub odpływowego typu NZM4 (do 1600A) lub IZM (do 3200A), w wykonaniu stacjonarnym lub wysuwnym i w wersji 3 lub 4 biegunowej. Szerokość pola 425 lub 600mm. Głębokość pola 400 lub 600mm. Wysokość pola 2000mm bez cokołu.

Pola odpływowe XF
Pola odpływowe XF przeznaczone są do montażu wyłączników odpływowych typu PKZ i NZM w wykonaniu stacjonarnym lub wysuwnym i w wersji 3 lub 4 biegunowej. Możliwość zabudowy zarówno w pionie i w poziomie. Maksymalny prąd pionowych szyn zasilających 1600A. Wygrodzenie wewnętrzne Form2b lub Form4b. Szerokość pola 600, 800, lub 1000mm. Głębokość pola 400 lub 600mm. Wysokość pola 2000mm bez cokołu.

Pola do dowolnej zabudowy
Pola do dowolnej zabudowy XG przeznaczone są do montażu aparatury różnej. Mogą to być układy automatyki i sterowania, napędy falownikowe, baterie kondensatorów, systemy adapterów itp. W polach tych wykorzystuje się jedną dużą płytę montażową lub zestaw płyt z możliwością zabudowy na różnej głębokości. Szerokość pola 425, 600, 800, 1000 lub 1200mm. Głębokość pola 400, 600 lub 800mm. Wysokość 2000mm bez cokołu.

Rozdzielnice nN – Szafy z szynami zbiorczymi z tyłu do 4000 A

Pola zasilające XP
Pola zasilające XP przeznaczone są do montażu pojedynczego wyłącznika zasilającego (lub odpływowego) typu NZM4 do 1600A lub IZM do 4000A, w wykonaniu stacjonarnym lub wysuwnym i w wersji 3 lub 4 biegunowej. Szerokość pola 425, 600 lub 800mm. Głębokość pola 600 lub 800mm. Wysokość pola 2000mm bez cokołu.

Pola odpływowe XF z wyłącznikami NZM i PKZ
Pola odpływowe XF przeznaczone są do montażu wyłączników odpływowych typu PKZ i NZM w wykonaniu stacjonarnym lub wysuwnym i w wersji 3 lub 4 biegunowej. Możliwość zabudowy zarówno w pionie i w poziomie. Maksymalny prąd pionowych szyn zasilających 1600A. Wygrodzenie wewnętrzne Form2b lub Form4b. Szerokość pola 600, 800, lub 1000mm. Głębokość pola 600 lub 800mm. Wysokość pola 2000mm bez cokołu.

Pola odpływowe z rozłącznikami SASIL i SL
Pola rozłącznikowe XF przeznaczone są do montażu rozłączników listwowych w wersji wtykowej (SSL) lub stacjonarnej (SL). W przypadku rozłączników SSL możliwa zabudowa w poziomie i w pionie, SL tylko w pionie. Maksymalny prąd szyn zasilających pole 1600A. Szerokość pola 600, 800, 1000 lub 1200mm. Głębokość pola 600 lub 800mm. Wysokość pola 2000mm bez cokołu.

Pola do dowolnej zabudowy
Pola do dowolnej zabudowy XG przeznaczone są do montażu aparatury różnej. Mogą to być układy automatyki i sterowania, napędy falownikowe, baterie kondensatorów, systemy adapterów itp. W polach tych wykorzystuje się jedną dużą płytę montażową lub zestaw płyt z możliwością zabudowy na różnej głębokości. Szerokość pola 425, 600, 800, 1000 lub 1200mm. Głębokość pola 400, 600 lub 800mm. Wysokość 2000mm bez cokołu.