FORGOT YOUR DETAILS?

ZAŁÓŻ KONTO

Dławiki ochronne kondensatorów

Dławiki fitracyjne do kompensacji mocy biernej indukcyjnej

Dławik ochronny do kondensatorów - LopiW sieciach z zastosowaniem przemienników częstotliwości, zasilaczy UPS oraz innych urządzeń energoelektronicznych występują wyższe harmoniczne prądu i napięcia.

W chwili pojawienia się rezonansu występują przeciążenia kondensatorów, transformatorów, wzmocnienia harmonicznych, odkształcenia napięcia itp.

W celu uniknięcia wymienionych problemów kondensatory zabezpiecza się dławikami filtrującymi.

Dławiki dobiera się do parametrów kondensatora, z którym współpracuje.

Ze względu na coraz większą liczbę stosowanych odbiorników nieliniowych, pobierane przez nie napięcie z sieci jest odkształcone i pojawia się problem wyższych harmonicznych. Wpływa to niekorzystnie na pracę urządzeń, skracając ich żywotność, co w konsekwencji zmusza użytkowników do ich częstszego serwisowania lub wymiany.

W procesie kompensacji pojawianie się wyższych harmonicznych wpływa negatywnie na zamontowane w baterii kondensatory, ponieważ reaktancja kondensatora jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości prądu przepływającego przez kondensator

Jeśli reaktancja (impedancja) osiągnie wartość bliską zeru, kondensator będzie stanowił zwarcie dla układu.

Niższa wartość reaktancji prowadzi do wzrostu temperatury pracy kondensatora (bo będzie przepływał przez niego większy prąd niż przy f=50 Hz)  i do jego szybszego wyeksploatowania. Dlatego przed montażem baterii w określonym zakładzie zalecane jest przeprowadzenie pomiarów, celem określenia parametrów sieci. Jeśli analizator widma wykaże obecność dużych odkształceń przebiegu prądu i napięcia, koniecznym będzie zamontowanie w baterii także dławików filtracyjnych połączonych szeregowo z kondensatorami w układzie filtru dolnoprzepustowego.

Filtry te są tak zaprojektowane, że dla częstotliwości podstawowej zasilania układ LC zachowuje się jak kondensator, natomiast przy wyższych częstotliwościach  rośnie wartość jego impedancji, co spowoduje blokowanie tychże harmonicznych przed przedostaniem się do układu kondensatora. Jak poprawnie dobrać dławik do układu LC aby filtrował odpowiednie harmoniczne? Podstawowym parametrem przy doborze dławika jest współczynnik tłumienia, wyznaczany z zależności:

Jak wynika ze wzoru, współczynnik tłumienia jest powiązany z częstotliwością rezonansową układu LC. Ponieważ powszechnie stosowanymi na rynku są dławiki o stopniu tłumienia 5,67%, 7% i 14%, to po prostym przekształceniu powyższej zależności będzie wiadomo, na jaką częstotliwość rezonansową jest przystosowany i które harmoniczne tłumi dany dławik.

Dla częstotliwości podstawowej f=50 Hz:

  • Częstotliwość rezonansowa dławika 5,67% wynosi fr=210 Hz
  • Częstotliwość rezonansowa dławika 7% wynosi fr=189 Hz
  • Częstotliwość rezonansowa dławika 14% wynosi fr=133 Hz.

Harmoniczne tłumione przez poszczególne dławiki:

  • Dławik 5,67% i 7%- od piątej harmonicznej (250 Hz)
  • Dławik 14%- od trzeciej harmonicznej (150 Hz).

W bateriach do kompensacji mocy każdy ze stopni składa się z oddzielnego układu LC. Kondensatory dobieramy w zależności od wartości współczynnika tłumienia. Jeśli w baterii zostaną zamontowane dławiki o współczynniku tłumienia 7%, to napięcie znamionowe kondensatorów musi wynosić 440 V. Przy dławikach o współczynniku tłumienia 14%, napięcie znamionowe kondensatorów nie może być niższe niż 480 V. Zastosowanie kondensatorów o zbyt niskim napięciu znamionowym spowoduje ich zniszczenie.

Dławiki filtracyjne 7%

Dławiki ochronne o współczynniku tłumienia p=7% są najczęściej stosowanymi dławikami przeznaczonymi do ochrony kondensatorów.

Wraz z kondensatorem tworzą filtr LC o częstotliwości rezonansowej fr=189Hz.

Dławiki o takim współczynniku stosowane są powszechnie w układach kompensacyjnych, w których wysoki poziom osiąga harmoniczna 7.

Dławik dobiera się ściśle do zastosowanego kondensatora.

Dławiki filtracyjne 14%

Dławiki ochronne o współczynniku tłumienia p=14% są stosowane do ochrony kondensatorów w sieciach z podwyższonym poziomem 3 i 5 harmonicznej.

Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przez co można przyjąć, że są najbardziej uniwersalne.

Wraz z kondensatorem tworzą filtr LC o częstotliwości rezonansowej fr=134Hz.

Dławik dobiera się ściśle do zastosowanego kondensatora.

Parametry techniczne:

Parametr Wartość
norma wykonania EN/IEC 60076-6
moc wyjściowa 0,25..100 kVar
napięcie znamionowe sieci 400 V
częstotliwość 50 Hz
klasa izolacji F (155°C)
temperatura otoczenia 40 °C
stopień ochrony IP 00
zabezpieczenie cieplne wyłącznik bimetaliczny
TOP