PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NIEKTÓRE Z NASZYCH REALIZACJI:

I. MODERNIZACJA UKŁADU STEROWANIA LINII PRODUKUJĄCEJ FOLIĘ – MPLAST PIOTR MOCZULSKI.

Celem przyspieszenia i ułatwienia pracy w zakładzie, należało przebudować układ zbudowany w oparciu o regulatory temperatury i przekaźniki.

Podjęliśmy następujące kroki:

 • Dobraliśmy odpowiednią koncepcję i wykonaliśmy dokumentację układu sterowania
 • Wymieniliśmy całość systemu zasilania i sterowania maszyny
 • Zmodernizowany układ sterująco-zasilający został wyposażony w sterownik PLC oraz dotykowy panel operatorski
 • Wgraliśmy oprogramowanie sterownika i panelu operatorskiego
 • Dzięki powyższym krokom układ sterowania linii produkcyjnej został ponownie uruchomiony, a operatorzy zostali przeszkoleni jak prawidłowo go obsługiwać.

Główne zalety przeprowadzonej modernizacji:

 • Łatwość i intuicyjność obsługi
 • Większa powtarzalność produkcji
 • Skrócenie czasu przestoju linii na wypadek awarii
 • Ograniczenie kosztów w porównaniu z wymianą całego układu, ponieważ część mechaniczna maszyny była z dobrym stanie i nie wymagała naprawy

II. MODERNIZACJA UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA WYTŁACZARKI – PROMENS

Klient nabył używaną maszynę, która niestety nie spełniała obowiązujących standardów bezpieczeństwa, dlatego konieczna była przebudowa układu bezpieczeństwa

Podjęliśmy następujące kroki:

 • Dobraliśmy odpowiednią koncepcję
 • Zdecydowaliśmy się na montaż:
  • elementów bezpieczeństwa (wyłączniki krańcowe z ryglem elektromagnetycznym, klucz kodowany magnetycznie, przystosowane do procedury LOCK OUT / TAG OUT; przyciski E-STOP)
  • elementów wykrywających zbyt wysokie ciśnienie (czujnik ciśnienia; mechaniczny bezpiecznik zbyt wysokiego ciśnienia)
  • elementów wykrywających płomień (czujnik ognia)
  • układu sterowania wyposażonego w programowalny przekaźnik bezpieczeństwa
 • Wgraliśmy oprogramowanie przekaźnika bezpieczeństwa
 • Dzięki powyższym krokom układ bezpieczeństwa wytłaczarki został dostosowany do obowiązujących standardów bezpieczeństwa, a operatorzy zostali przeszkoleni jak prawidłowo z nim postępować.

Główne zalety przeprowadzonej modernizacji:

 • Możliwość pracy na maszynie
 • Bezpieczeństwo obsługi podczas pracy
 • Zabezpieczenie przed samozniszczeniem maszyny
 • Zgodność z obowiązującymi regulacjami

III. Prowadzimy również modernizację / automatyzację małych urządzeń peryferyjnych w zakresie układów zasilania i sterowania.

Podczas naszej wieloletniej praktyki zrealizowaliśmy między innymi takie projekty jak:

 • Układy odliczające elementy i pakujące w kartony
 • Układy kontrolujące kompletność produktów
 • Układy kontroli koloru nakrętek
 • Układy transporterów z kontrolą dokręcenia zakrętek
 • Stoły pakujące dla butelek
 • Testery szczelności butelek
 • Obcinaki butelek