Poprawienie współczynnika mocy

Poprawienie współczynnika mocy

Poprawienie współczynnika mocy wpływa znacząco na redukcję opłat za energię bierną. Zwyczajowo za naturalny współczynnik mocy (tzw. dyrektywny współczynnik mocy) urządzeń elektrycznych uważa się ten mieszczący w przedziale od 0,55 do 0,8. Jednak bilans mocy biernej wymaga, aby wartości te utrzymywały się na poziomie między 0,9 a 0,96. Wskaźnik plasujący się poniżej tego poziomu może oznaczać zmniejszenie mocy czynnej wytwarzanej przez generatory i ograniczenie zdolności przesyłowej transformatorów oraz linii. Ponadto taka sytuacja przyczynia się do wzrostu strat przesyłu energii elektrycznej, a także do zwiększenia strat i spadków napięć w liniach. Wobec tego poprawienie współczynnika mocy pozwala na bardziej ekonomiczną gospodarkę energią elektryczną oraz lepsze (bardziej optymalne) wykorzystanie urządzeń. W zależności od zastanej sytuacji wdraża się różne sposoby kompensacji mocy biernej, w tym:

  • Kompensację indywidualną – opiera się na przyłączeniu baterii kondensatorów bezpośrednio do zacisków odbiornika. Zaletą takiej formy kompensacji mocy biernej jest odciążenie całej sieci od przesyłu mocy biernej pobieranej za pomocą odbiorników. Kolejną zaletą jest brak konieczności wprowadzania łączników i zabezpieczeń.
  • Kompensację grupową – w tym rozwiązaniu baterie kondensatorów podłącza się do np. szyn rozdzielni oddziałowych. Kompensuje się w ten sposób moc bierną odbiorników zasilanych z tej rozdzielni. Przy takim modelu odbiorniki przenoszą moc bierną, zaś baterie kondensatorów wyposażane są w łączniki i zabezpieczenia.
  • Kompensację centralną – w tym modelu baterię kondensatorów montuje się w rozdzielni głównej. Włączanie i wyłączanie kondensatorów jest uzależnione od liczby pracujących odbiorników i zadanej wartości współczynnika mocy. Taka forma kompensacji mocy biernej odciąża sieć od prądów biernych i wynikających z nich efektów.
  • Kompensację mieszaną – opiera się na zamontowaniu baterii centralnej i indywidualnej kompensacji największych odbiorników energii biernej. Zazwyczaj spotyka się ją w dużych zakładach przemysłowych.
Korzyści związane z kompensacją mocy biernej

Korzyści związane z instalacją układu kompensacji mocy biernej są znaczące zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska naturalnego. Instalacja odpowiednio dobranych urządzeń do kompensacji energii biernej obfituje poniższymi korzyściami.

Po pierwsze, odpowiednio dobrane baterie dławików lub kondensatorów, pozwalają na znaczną redukcję lub całkowitą eliminację niepotrzebnych opłat za energię bierną.

Po drugie w zależności od ponoszonych dotychczas opłat oraz warunków danego obiektu, zwrot kosztów z inwestycji następuje po 3-24 miesiącach.

Ponadto w określonych przypadkach instalacja układu kompensacji wpływa na zmniejszenie zużycia energii czynnej, poprzez zmniejszenie strat mocy czynnej.

Kolejną korzyścią jest fakt, iż urządzenia do kompensacji mocy biernej redukują straty energii w sieci elektroenergetycznej.

Warto zauważyć również, że w efekcie globalnym kompensacja mocy biernej chroni nasze środowisko, poprzez zmniejszenie emisji Co2 do środowiska.

Niewątpliwie korzyści związane z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej, znacznie przeważają koszty związane z ich instalacją. Aby jednak osiągnąć zamierzone korzyści, montażem układu kompensacji powinni zająć się doświadczeni instalatorzy. Nawet najlepiej dobrane urządzenie do danego obiektu, przy niewłaściwym podłączeniu i skonfigurowaniu parametrów, nie przyniesie oczekiwanych . Wręcz przeciwnie, czasem może przyczynić się nawet do pojawienia się kolejnych, nawet większych opłat za energię bierną. Dlatego tylko profesjonalnie wykonana instalacja,  pozwala na zaoszczędzenie wielu kosztów. Koszty te to m.in. kary za niewłaściwy współczynnik mocy oraz przeciążeniem. Kolejnym niepożądanym obciążeniem finansowym jest uszkodzenie urządzeń, poprzez ich niewłaściwą eksploatację. Warto zatem wybrać odpowiednio doświadczoną firmę, która prawidłowo dobierze i uruchomi urządzenia do kompensacji mocy biernej.

Nasi klienci znacząco obniżyli swoje rachunki za energię elektryczną, zacznij oszczędzać i Ty!